Ciri-ciri Struktur Dan Optik Nanopartikel Willemite Yang Disintesis Dengan Kaedah Rawatan Haba Polimer | INSTITUT TEKNOLOGI MAJU
» ARTIKEL » Ciri-ciri Struktur dan Optik Nanopartikel Willemite yang disintesis dengan Kaedah Rawatan Haba Polimer

Ciri-ciri Struktur dan Optik Nanopartikel Willemite yang disintesis dengan Kaedah Rawatan Haba Polimer

Willemite adalah bahan fosfor tidak organik yang digunakan untuk aplikasi optoelektronik. Terdapat banyak perhatian telah diberikan terhadap penghasilan nanopartikel willemite sejak dua dekad yang lalu. Ini termasuk penerapan kaedah baru atau pengubahsuaian yang sedia ada. Penyelidikan ini bertujuan untuk menghasilkan nanopartikel willemite yang melibatkan suhu kalsinasi antara 500 hingga 1000 °C menggunakan kaedah rawatan termal polimer baru. Kesan parameter seperti suhu kalsinasi, masa pemangkinan kalsin, kepekatan PVP dan kepekatan prekursor telah dikaji dan dioptimumkan secara meluas. FT-IR, Raman dan analisis XRD menunjukkan bahawa sampel adalah amorfus pada suhu bilik dan selanjutnya mengesahkan pembentukan nanopartikel willemite tulen apabila proses pengkalsinan dijalankan. Saiz kristal didapati berkurang dari 36.7-23.8 nm dengan peningkatan kepekatan PVP (2-5 g) untuk nanopartikel willemite terhasil pada suhu 900 °C. Hasil ini bersesuaian dan bertepatan dengan saiz zarah yang ditentukan oleh HR-TEM dan mikrograf FESEM. Nilai Eopt yang diperolehi berkurangan dengan peningkatan tempoh masa iaitu antara 5.39 eV pada 1 jam ke 5.27 eV pada 4 jam. Tenaga jurang jalur optik bahan didapati meningkat daripada 5.24-5.32 eV dengan peningkatan yang sama dalam kepekatan PVP. Spektra oelepasan PL mendedahkan pelepasan biru pada 485 nm disebabkan oleh intersitial zink. Untuk semua keadaan sintesis, pelepasan PL bergantung kepada saiz zarah willemite. Penemuan dalam kajian ini memberi laluan baru untuk mengurangkan tenaga yang tinggi yang digunakan dalam sintesis nanopartikel willemite, dan tenaga jurang jalur lebar bagi bahan mungkin mempunyai aplikasi utama yang penting untuk peranti pencahayaan optoelektronik di masa depan.

Imej FESEM: Nanopartikel willemite berikutan kalsinasi pada suhu 900°C berbanding kepekatan PVP yang berbeza (a) 0 g, (c) 2 g, (C) 3 g, and (c) 4 g, (d) 5g.

 

 

*Abstrak tesis (Doktor Falsafah) oleh Alibe Ibrahim Mustapha.

Untuk maklumat lanjut boleh hubungi:

Prof. Madya Dr. Khamirul Amin Matori, PhD
Chairman
khamirul@upm.edu.my

 

Tarikh Input: 11/06/2020 | Kemaskini: 19/06/2020 | nursyahirah

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT TEKNOLOGI MAJU
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397697533
0389467006
C1601339928