JARINGAN | INSTITUT TEKNOLOGI MAJU
» JARINGAN

JARINGAN

Aktiviti UPM bersama komuniti dan industri

Kerjasama universiti dan industri akan mempercepatkan tranformasi keilmuan dan idea-idea inovatif...selanjutnya...
Penglibatan Institut bersama komuniti dalam penjanaan dan perkongsian ilmu akan menjadi...selanjutnya...
Hubungan anda dengan komuniti UPM tidak berakhir apabila tamat pengajian. Lulusan Institut...selanjutnya...
B1566458317