Industry | INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY (ITMA)
» LINKAGES » Industry

Industry

Kerjasama universiti dan industri akan mempercepatkan tranformasi keilmuan dan idea-idea inovatif kepada usaha pengkomersilan. Industri akan mendapat manfaat dari hasil penyelidikan dan perundingan dalam bentuk pengkomersilan produk penyelidikan, inovasi dan kepakaran warga UPM.

Updated:: 01/02/2017 [marzieana]

MEDIA SHARING

C1568791571