Industri | INSTITUT TEKNOLOGI MAJU
» JARINGAN » Industri

Industri

Kerjasama universiti dan industri akan mempercepatkan tranformasi keilmuan dan idea-idea inovatif kepada usaha pengkomersilan. Industri akan mendapat manfaat dari hasil penyelidikan dan perundingan dalam bentuk pengkomersilan produk penyelidikan, inovasi dan kepakaran warga UPM.

Kemaskini:: 01/02/2017 [marzieana]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566456926