PERKHIDMATAN | INSTITUT TEKNOLOGI MAJU

» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Institut Teknologi Maju (ITMA) mempunyai pelbagai fasiliti laboratori yang dapat memenuhi keperluan penyelidikan anda. Institut Teknologi Maju (ITMA) menyediakan perkhidmatan pengujian menggunakan pelbagai peralatan bagi memenuhi keperluan penyelidikan terutama dalam bidang bahan maju dan nanoteknologi. Perkhidmatan pengujian yang ditawarkan adalah Analisis molekul, Analisis terma, Analisis saiz zarah, Pengujian mekanikal, Pengujian kromatografi dan Pencirian kemagnetan

   Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi pegawai kami di ;

itma_analysis@upm.edu.my

B1566461419