| INSTITUT TEKNOLOGI MAJU

Program PhD

* Ijazah Sarjana Muda Sains atau Kejuruteraan dengan minimum CGPA ≥ 3.750 Kelas Pertama ; atau

* Ijazah Sarjana Sains atau Kejuruteraan (dengan tesis) atau

* Ijazah Sarjana Sains atau Kejuruteraan (tanpa tesis) dengan PNGK minimum ≥ 3.250

 

KEPERLUAN KREDIT KURSUS

* Ijazah Sarjana dengan Tesis (penyelidikan
   penuh)

* Ijazah Sarjana Sains atau Kejuruteraan
  (dengan tesis dan kerja kursus) dengan PNGK
  ≥ 3.50

* Ijazah Sarjana (tanpa tesis) dengan PNGK ≥
   3.75

* Ijazah Sarjana Muda Sains atau Kejuruteraan
   dengan PNGK ≥ 3.75 (kelas pertama)

Tidak diperlukan

* Ijazah Sarjana dalam Sains dan Kejuruteraan
   (dengan tesis dan kerja kursus) dengan PNGK

* Ijazah Sarjana (tanpa tesis) dengan PNGK

6- 12 Kredit

 

Program Ijazah Sarjana Dengan Tesis

  • Ijazah Sarjana Muda Sains atau Kejuruteraan dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.50 (Kelas Kedua
    Rendah), atau
  • Ijazah Sarjana Muda Sains atau Kejuruteraan dengan PNGK 2.50 dan sekurang-kurangnya tiga (3)
       tahun bekerja dalam bidang berkaitan. 

    KEPERLUAN KREDIT KURSUS
* Ijazah Sarjana Muda Sains atau Kejuruteraan 
   dengan PNGK ≥ 3.25

Tidak diperlukan

* Ijazah Sarjana Muda Sains atau Kejuruteraan
   dengan PNGK < 3.25
* Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK ≥ 3.00
   dan sekurang-kurangnya tiga (3) tahun
   pengalaman dalam bidang berkaitan kerja.

3- 9 Credits

 

Sila lawati http://www.sgs.upm.edu.my untuk mendaftar.

Sila akses pautan berikut untuk capaian mudah : 
PUTRA LMS
PUTRA BLAST

IGIMS
UPM LIBRARY

UPM SMP SYSTEM
eBIKA & HEP
UPM ALUMNI


B1566456990